Cijena prijevoda teksta

Cijene naših usluga su više nego povoljne, a kvaliteta zajamčena. Ako želite saznati cijenu prijevoda teksta, molimo pošaljite nam upit na: dubravka.kukic@zg.t-com.hr ili editio-lingua@editio-lingua.com ili nas direktno nazovite na +385 98 179 0311 u uredovno vrijeme 8.00 – 18.00. U tekstu e-maila navedite svoje ime i prezime, naziv tvrtke (pravne osobe), adresu, e-mail, telefon te koja vrsta usluge vas zanima (prijevod, lektura, korektura, grafičko oblikovanje, umetanje slika, grafička priprema itd). Ako šaljete upit za prijevod, u prilogu e-maila pošaljite tekst koji želite prevesti. Mi smo uvijek spremni brzo odgovoriti na svaki vaš upit te isporučiti kvalitetnu uslugu u željenom roku.

Najmanja obračunska jedinica prijevoda teksta je jedna autorska kartica koja sadrži 1450 znakova s prazninama. Za naše klijente u inozemstvu cijenu prijevoda obračunavamo po riječi. Cijena prijevoda određuje se ovisno o težini teksta, jezičnoj kombinaciji kao i roku isporuke, zbog toga se za svaki prijevod uzima u obzir o kojoj se jezičnoj kombinaciji radi (hrvatski => strani jezik, strani jezik => hrvatski, strani jezik => strani jezik), vrsti prijevoda (stručni, medicinski, pravni itd…), količini teksta te roku isporuke.

Ukoliko se radi o prijevodu s većim brojem autorskih kartica, nudimo popuste po dogovoru.

Na cijene se obračunava PDV, osim ako je naručitelj prijevoda u inozemstvu, tj. kod uplata iz inozemstva ili ukoliko je zakonom o PDV-u određeno drugačije. Sve usluge plaćaju se prilikom preuzimanja istih ili prema rokovima dospijeća koji su navedeni u ugovoru o poslovnoj suradnji, ako je isti zaključen, ili na računu.

ZATRAŽITE PONUDU ZA PRIJEVOD BEZ OBVEZE