Grafička obrada teksta

Trebate li grafičko oblikovanje....?

Ako vam je potrebno grafičko oblikovanje godišnjih izvješća, brošura, letaka, promidžbenih materijala itd., Editio Lingua će za vas organizirati cjelokupan posao počevši od prijevoda, lektoriranja, redakture do grafičke pripreme, tiska i dostave tiskanog materijala. Mi ćemo vam predložiti najbolja rješenja za grafičko oblikovanje teksta s obzirom na cijenu i rok izvedbe.

Na području grafičkog dizajna nudimo svojim klijentima i druge grafičke usluge kao što su prijelomi knjiga, časopisa, novina i pripremu za tisak te kvalitetna rješenja u izradi kataloga, letaka, brošura, prospekata i drugih promidžbenih materijala, gdje posjedujemo višegodišnje iskustvo.

Cijena po dogovoru, ovisno o obimu posla. Za naše klijente, kojima pružamo uslugu prijevoda, nudimo u paketu dizajn, grafičku pripremu i tisak po povoljnijoj cijeni.