Klijenti

Neki od naših dosadašnjih i trenutnih klijenata su sljedeće tvrtke i međunarodne organizacije: Ujedinjeni Narodi, njemačka nevladina organizacija za jugoistočnu Europu Arbeiter-Samariter-Bund, kanadska vlada, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Stability Pact, Amway d.o.o., francuska turistička agencija Goldentour, Partner banka d.o.o., privatni domaći i strani nakladnici, marketinške agencije itd. Od 2007. radimo i za međunarodne agencije za prevođenje kao što su: Rubric Europe Limited, UK; Lingua Linx Inc., Cohoes, NY, SAD; Langenscheidt Übersetzungsservice, SR Njemačka, Acclaro Inc, Irvington NY, SAD i TransPerfect Translations Inc., NY, SAD.